วัดพระเจ้าทอง ( ลอมพระเจ้าตอง )

ประวัติความเป็นมา

            วัดลอมพระเจ้าตอง (ร้าง) เดิมเป็นที่รกร้างมาหลายร้อยปี มีเพียงซากกำแพงวัดและฐานพระเจดีย์เก่า มีต้นไม้เล็กใหญ่ขึ้นหนาแน่น เป็นที่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลาน   ได้แก่ งู ตะขาบ เป็นต้น

            เนื้อที่ของวัดอยู่ในเขตหมู่ ๗ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๘๔๑๗ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

            เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พระนพน สงฺฆโสภโณ ได้นั่งรถมาตามถนนหลวงเส้นทางลำพูน – ลี้ อยู่ระหว่างวัดช้างค้ำกับวัดสันห้างเสือ ได้เห็นกลุ่มไม้กลางทุ่งนาหนาแน่นเป็นมงคลนิมิต เหมาะแก่การสร้างวัดยิ่งนัก อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลไม่ใกล้เกินไป ผู้คนไปมาสะดวกไร้เสียงรบกวน กลางคืนเงียบสงัดปราศจากเครื่องดีด สี ตี เป่า สมควรเป็นที่อยู่ของพระภิกษุ  พระนพน สงฺฆโสภโณ จึงตกลงใจที่จะสร้างวัดนี้ โดยมีแม่ชีรัชดา อมาตยกุล  นายประสงค์ ศรีกอก และนายจง (ไม่ทราบนามสกุล) ร่วมประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเจ้าของที่ดินใกล้เคียงมาประชุมกัน จึงเห็นพ้องกันว่าควรพัฒนาเพื่อเป็นวัดที่มีภิกษุจำพรรษา และในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๔๔ พระนพน สงฺฆโสภโณ จึงเข้ามาปักกลดและลงมือพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีแม่ชีรัชดา อมาตยกุล กลุ่มอภิธรรมพัฒนา ศรัทธาบ้านป่าหมุ้น บ้านสันห้างเสือ กำนันทองคำ จอมขันเงิน  พ่อยืน มะกอกน้อย  อาจารย์นิวัฒน์ อุ่นจะนำ และชาวบ้านมะกอก เป็นต้น เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์


ที่ตั้งของวัด

ตั้งอยู่ที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

เนื้อที่อาณาเขตและแผนที่แสดงที่ดินของวัด

มีที่ดินเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา

มีอาณาเขตที่ดินดังนี้

ทิศเหนือ          ยาว ๑ เส้น ๑๖ วา

ทิศใต้              ยาว ๑ เส้น ๘  วา

ทิศตะวันออก    ยาว ๑ เส้น ๑๔ วา          

ทิศตะวันตก      ยาว ๑ เส้น ๑๐ วา             

ถาวรวัตถุและปูชนียสถานที่มีอยู่เดิมก่อนจะมีการพัฒนาให้เป็นวัดที่มีภิกษุอยู่จำพรรษา

 • แนวฐานเจดีย์ที่ถูกขุดแล้ว  กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร
 • แนวกำแพงเก่า  ด้านหน้า ยาว ๒๐ เมตร ด้านข้าง ยาว ๕ เมตร

เสนาสนะที่สร้างขึ้นใหม่และแล้วเสร็จ

 1. กู่พระเจ้าตอง
 2. ศาลาการเปรียญ
 3. ศาลาเสื้อวัด
 4. กุฏิพระภิกษุ/ห้องส่งกระจายเสียง
 5. โรงเตรียมอาหาร
 6. รูปเหมือนพระสีวลี
 7. กุฏิพระภิกษุ
 8. ห้องน้ำพระภิกษุ
 9. ห้องเก็บของ
 10. ห้องน้ำฆราวาส
 11. สระน้ำ
 12. รูปเหมือนพระโกมารภัทร
 13. ห้องเก็บของ
 14. วิหารพระปรินิพพาน

เสนาสนะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อุโบสถ  จุฬามณีศรีอุโบสถ

จำนวนพระภิกษุสามเณรที่จะอาศัยและจำพรรษา

พระภิกษุ     ๒    รูป

 

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศให้วัดพระเจ้าทอง (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดให้มีภิกษุอยู่จำพรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    และเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้แต่งตั้งให้พระนพน สงฺฆโสภโณ เป็นเจ้าอาวาส ตามคำสั่งที่  ๑๗/๒๕๕๕

view